Kurs för pedagoger: Krisstöd i förskola och skola

Ibland händer det ofattbara, det som ingen trodde skulle hända, och det drabbar många barn och vuxna samtidigt. Men även i vardagen kan du som arbetar med barn och unga stöta på situationer då du  behöver veta hur du kan ge stöd. Det kan handla om skilsmässa, sjukdom i familjen eller ett barn som upprepade gånger hamnar i konflikter.

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar med barn och unga inom förskola, skola eller annan pedagogisk verksamhet och som vill lära dig:

  • hur barn och unga vanligen reagerar vid svåra händelser (det ser inte alltid ut som vi föreställer oss!)
  • känna igen tecken på att ett barn har traumatiserats och behöver får mer hjälp
  • vilka vägledande principer (internationella och nationella riktlinjer) det finns för att ge stöd
  • hur du kan förstå ett barn vars beteende är problematiskt för omgivningen
  • hur du kan lyssna på och prata med barn, unga och föräldrar som har det svårt
  • hur du kan ta ditt ansvar och sätta gränser kring dig själv – med bibehållen respekt för både dig själv och de runtomkring
  • ta hand om dig själv och din arbetsgrupp efter svåra händelser

Kursledare är Sara Johansson och Petra Krantz Lindgren. Sara är beteendevetare med en vidareutbildning i psykotraumatologi och har omfattande praktisk erfarenhet av att arbeta med krisstöd, både i Sverige och internationellt. Hon anses vara en av de främsta experterna inom sitt område och hon är också en av författarna till boken Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser (Natur och Kultur 2013). Petra är beteendevetare och ofta anlitad och uppskattad utbildare inom ämnet kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Hon är författare till den storsäljande boken Med känsla för barns självkänsla (Bonnier Fakta 2014).

Kursdatum: 20 – 21 september

Plats: Göteborg, Folkets Hus

Pris: 6 950 kr exkl moms. I priset ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe båda dagarna samt böckerna Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser och Med känsla för barns självkänsla (ord pris i handeln totalt ca 520 kr.)

Mängdrabatt: 10 procent vid 3-4 deltagare från samma arbetsgivare. 20 procent vid 5 eller fler deltagare.

Mer information om kursen finns i utskriftsvänligt pdf-format här.