En av föräldraskapets största utmaningar

Många av de beteenden som vi föräldrar vill att våra barn skall göra är inte direkt lockande för barnen. Borsta tänderna. Städa. Äta nyttig mat. Följa sociala normer, som att stå i kö och dela på godsakerna som står på bordet.

Så hur skall vi få barnen att ändå utföra dem? Frågan är egentligen tvådelad. För som föräldrar vill vi ju inte bara att barnen just nu skall borsta tänderna, städa osv. Vi vill ju också att de skall komma över sitt motstånd och utveckla sunda vanor och socialt önskvärt beteende i alla sammanhang och oberoende av oss föräldrar.

Precis här, i korsningen mellan kort- och långsiktigt perspektiv, uppstår en av föräldraskapets största utmaningar. För på kort sikt, här och nu, är det mest effektiva sättet att påverka barnets beteende att använda föräldramakten. Muta med löften om belöningar om barnet gör som vi säger. Hota med negativa konsekvenser om så inte sker. Skälla, skuld- och skambelägga. Samtidigt är användande av föräldramakt helt förgörande när vi anlägger ett mer långsiktigt perspektiv. Vi vet idag, tack vare omfattande forskning, att ju mer vi använder makt för att få våra barn att göra det som vi anser är rätt och bra för dem, desto mindre än chansen att de kommer att göra det frivilligt i framtiden. Vi vet att varje gång som mutor, hot, straff, kritik och klander används för att påverka en människas beteende så minskar sannolikheten att det beteendet internaliseras som sund självreglering, dvs något som individen gör för att hen själv tycker att det är viktigt och i linje med de egna värderingarna. Så om vi vill att våra barn skall utveckla sunda och socialt önskvärda vanor kring beteenden som inte, i sig, är lockande att utföra, då måste vi avhålla oss från att använda de ”knep” som är effektiva på kort sikt.

Så hur gör man då, om man vill att ens barn skall utveckla långsiktigt goda vanor, må bra och fungera i vårt samhälle? Då finns det inga enkla knep som tydligt och steg för steg kan beskrivas i en bloggartikel eller post på Facebook eller Insta. Då finns det bara långsiktigt arbete i form av:

– relationsbyggande som skapar en tillit och vilja hos barnet att ta till sig av förälderns värderingar och praktiker
– en medvetenhet om den egna betydelsen som förebild
– en stor portion respekt för att varje barn är egen och unik människa

Lästips: Med känsla för barns självkänsla

Taggar:, , ,

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar