Inskrivning för sammanfattning efter deltagande i Petras föreläsningar