Avbokningsregler

1. Anmälan är bindande för deltagaren så snart Petra Krantz Lindgren accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning skall alltid ske skriftligt till Petra Krantz Lindgren.

2. I samband med anmälan faktureras en bokningsavgift motsvarande på 500 kr. Bokningsavgiften återbetalas inte i det fall kursen avbokas.

3. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften.

4. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.

5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person efter samråd med Petra Krantz Lindgren.

6. Petra Krantz Lindgren har rätt att ställa in en kurs varvid alla inbetalda avgifter återbetalas.

7. Petra Krantz Lindgren fakturerar kursavgiften före kursstart.

Sök på blogginlägg
Prenumerera på bloggen
via e-post

Antal aktiva prenumeranter: 9 762

Köp min bok!
Podd för föräldrar och pedagoger!
Populära inlägg: