Reflektionsfrågor föräldrafilm

Del 1: Kommunikation med pedagoger i skolan

Vilken sorts relation vill du ha till ditt barns pedagoger? (Vad vill du skall känneteckna er relation?) Varför?

Hur vill du att din kommunikation skall uppfattas av barnets pedagoger?


Del 2: Jag är okej och du är okej

Finns det några situationer med ditt barns pedagoger där du tycker att det är utmanande att stanna i den gröna rutan? Vilken typ av situationer är det?

Vilken ruta hamnar du oftast i, när du inte klarar av att stanna i den gröna rutan i relation till pedagogerna?

Hamnar du i olika rutor med olika pedagoger? Om ja, kan du se något mönster?


Del 3: Håll dig till fakta

Resonera kring var och en av meningarna nedan, är det fakta eller tolkning?

a) Johan är respektlös mot sina elever.
b) Fatima är smart.
c) Både igår och idag grät Sigrid när jag lämnade henne i kapprummet.
d) Theo försöker provocera tjejerna i klassen.
e) Tre gånger den senaste veckan har jag hört Lisa säga att hon hatar Jamila.
f) Amanda är inte snäll mot Kambiz.
g) Idag har Simon retat Anya.
h) Läxorna Tom får är alldeles för svåra.
i) Astrid satt under bordet satte sig under bordet i morse när vi åt frukost. Hon grät och sa att hon hatar skolan.
j) Idag hörde jag Agneta säga till Mir att han är en jobbig elev.

Etiketter som tex. ”trotsig”, ”stökig”, ”smart” och ”respektlös” är en sorts tolkningar. Har det hänt att du, i samtal med pedagoger, har satt etiketter på ditt eget barn, på något annat barn eller på någon som arbetar i skolan? Om ja, vilken eller vilka etiketter har du använt?

Välj en av etiketterna och försök göra om den till fakta: Vad är det du har sett och hört, som ligger bakom ditt val av etikett?


Del 4: Först pratar vi om vad vi vill uppnå, sedan pratar vi om hur det skall gå till

Resonera kring var och en av punkterna nedan, är det ett mål eller en åtgärd?

a) Att skolans personal möter eleverna med respekt.
b) Att Jina får en resursperson från och med vårterminen.
c) Att skolläkaren skriver en remiss för ADHD-utredning av Rasmus.
d) Färre konflikter mellan eleverna.
e) Att pedagogerna säger till eleverna att de inte får använda sina mobiler på skoltid.
f) Bättre arbetsro i klasserna på högstadiet.
g) Att Teas mentor pratar med henne om att sitta still på lektionerna.
h) Att Nasir känner sig trygg i skolan.
i) Att Pella känner förtroende för sina pedagoger.
j) Att Hannes mentor möter henne i kapprummet varje morgon kl. 8.05.

Välj en av åtgärderna på listan ovan och resonera kring vilket eller vilka mål som kan tänkas ligga bakom åtgärden.


Del 5: Det finns oftast mer än en möjlig lösning på varje problem

Resonera kring var och en av åtgärderna nedan, är det tydligt vad som skall göras?

a) Joels föräldrar skall prata med honom om att komma i tid till in från rasterna.
b) Kemiläraren, Maria, skall varje vecka ringa in de uppgifter i kemiboken som Mustafa har i läxa.
c) Klassföreståndaren, Lars, skall se vad han kan göra för att hjälpa Hugo trivas bättre i skolan.
d) Sanella skall få mer utmanande uppgifter i engelska.
e) Sara skall träffa specialpedagogen varje måndag kl. 8-8.30 och arbeta med lästräning.
f) Johans mentor skall prata med honom om att han inte skall vara dum mot Agnes och Kadija.
g) Emmelies resursperson, Eva, skall möta Emmelie i entrén varje morgon kl. 8.00 och följa henne till klassrummet.
h) Från och med nu skall Emil inte behöva vara ensam på rasten.
i) Senast på fredag skall Marie ge ett schema till Tova där det står vilka pedagoger som arbetar på fritids var och en av dagarna under sportlovet.
j) Skolan hör av sig om det verkar som att Jonas inte når målen.

Har du någon gång varit med om att missförstånd och kanske tom konflikt uppstått i relation till en pedagog, som en följd av att det i efterhand visat sig att ni haft olika uppfattning om vad som beslutats? Finns det något du hade kunnat göra annorlunda i kommunikationen för att minska risken att det skulle hända?

I kommunikation med skolans personal uttrycker föräldrar ofta önskemål om vad någon i skolan skall göra. Påminn dig om något önskemål som du har uttryckt. Var önskemålet tillräckligt tydligt? Om inte, försök göra om det så att det blir tydligt.

Sök på blogginlägg
Prenumerera på bloggen
via e-post

Antal aktiva prenumeranter: 9 732

Köp min bok!
Podd för föräldrar och pedagoger!
Populära inlägg: