Boka föreläsningar med Petra

Jag erbjuder inspirationsföreläsningar för föräldrar och pedagoger!

Jag erbjuder inspirations-föreläsningar för föräldrar och pedagoger!

Välkommen att höra av dig med en offertförfrågan!

Mejl:[email protected]
Telefon:0704-298991

Nedan presenteras de fyra föreläsningar jag erbjuder för tillfället. Föreläsningarnas omfattning i tid kan anpassas efter önskemål.

Med känsla för barns självkänsla

Alla pratar om självkänsla…

… men vad är det egentligen?

 • Varför är det så viktigt med självkänsla?
 • Relationer där självkänslan får näring – några grundläggande principer.


Med hjälp av vardagsexempel och konkreta tips får deltagarna hjälp att översätta teori till praktiskt vardagsliv.

Målgrupp: Föräldrar och pedagoger

Så blir du en pratbar vuxen!
Om förtrolighet och tillit i kommunikation
med barn och unga
 • Hur vill du att dina relationer till barn skall vara?
 • När kontakten uteblir: Vanliga kommunikationsmisstag som välmenande vuxna gör.
 • Hur kan man hjälpa och stötta ett barn som har problem? En modell i fyra steg.


Målgrupp:
Föräldrar och pedagoger

Förstå, förebygga och hantera konflikter

Vuxna har makt över barn och de bör använda sin makt. Men hur?! Och till vad? Den här föreläsningen lyfter fram ett förhållningssätt i konfliktlösning, som inte utgår från förenklande metoder utan från värderingar som likvärdighet, respekt, empati och ärlighet.

 • Varför uppkommer konflikter?
 • Så kan konflikter förebyggas
 • Lösa konflikter så alla får vad de behöver (Ja, det är möjligt!)


Målgrupp:
 Föräldrar och pedagoger

Jobbiga föräldrar och knäppa kollegor?
Kommunikation och konflikthantering
med vuxna i förskolan och skolans värld

Att vara pedagog i förskolan och skolans värld handlar inte bara om att arbeta med barn och unga. Det innebär också många vuxenkontakter. Dessa kontakter är viktiga – och inte helt enkla. Hur berättar man tex för föräldrar om problem som rör deras barn? Vad säger man till föräldrar som inte följer verksamhetens önskemål och regler? Och hur får man kollegorna att lyssna och bry sig om det man själv tycker är viktigt?

 •  Vad är egentligen en konflikt och varför uppstår konflikter?
 •  Vanliga kommunikationsmisstag, som väcker motstånd eller undvikande
 •  Att lyssna för att förstå – utan att nödvändigtvis hålla med
 •  Att uttrycka sina egna gränser – utan att väcka ilska eller skam
 • Konstruktiv konfliktlösning


Målgrupp:
Pedagoger i förskola och skola

Sök på blogginlägg
Prenumerera på bloggen
via e-post

Antal aktiva prenumeranter: 9 731

Köp min bok!
Podd för föräldrar och pedagoger!
Populära inlägg: