Om kursen

Jag erbjuder en kurs som är inriktad på att skapa förutsättningar för samarbete mellan föräldrar och barn. Kursen omfattar totalt 16,5 timmar, uppdelat på två heldagar och en kväll. Med hjälp av ledarledda presentationer, gruppdiskussioner, gruppövningar och hemuppgifter hittar deltagarna sina egna svar på hur just deras familj samarbetar bäst.

Ur innehållet:

Vilken sorts barn vill du fostra?

  • Hur ser du på din uppgift som förälder?
  • Lydnad eller samarbete? Är det någon skillnad?
  • Leder vägen du går till målet?

Förstå barns beteenden

  • Barns beteende syftar alltid till att tillfredsställa behov som de har!
  • Vilka behov har barnen?
  • Barns strategier för att tillfredsställa sina behov
  • Förstå barns förmågor
  • Anpassa dina förväntningar

Hur man pratar så att barnen vill lyssna och lyssnar så att barnen vill prata

  • De vanligaste kommunikationsmisstagen som välmenande vuxna gör
  • Hur kan man göra istället? Att uttrycka sig ärligt och lyssna med empati.
Sök på blogginlägg
Prenumerera på bloggen
via e-post

Antal aktiva prenumeranter: 9 732

Köp min bok!
Podd för föräldrar och pedagoger!
Populära inlägg: