Poster taggade ‘uppfostran’

En av föräldraskapets största utmaningar

Många av de beteenden som vi föräldrar vill att våra barn skall göra är inte direkt lockande för barnen. Borsta tänderna. Städa. Äta nyttig mat. Följa sociala normer, som att stå i kö och dela på godsakerna som står på bordet.

Så hur skall vi få barnen att ändå utföra dem? Frågan är egentligen tvådelad. För som föräldrar vill vi ju inte bara att barnen just nu skall borsta tänderna, städa osv. Vi vill ju också att de skall komma över sitt motstånd och utveckla sunda vanor och socialt önskvärt beteende i alla sammanhang och oberoende av oss föräldrar.

Precis här, i korsningen mellan kort- och långsiktigt perspektiv, uppstår en av föräldraskapets största utmaningar. För på kort sikt, här och nu, är det mest effektiva sättet att påverka barnets beteende att använda föräldramakten. Muta med löften om belöningar om barnet gör som vi säger. Hota med negativa konsekvenser om så inte sker. Skälla, skuld- och skambelägga. Samtidigt är användande av föräldramakt helt förgörande när vi anlägger ett mer långsiktigt perspektiv. Vi vet idag, tack vare omfattande forskning, att ju mer vi använder makt för att få våra barn att göra det som vi anser är rätt och bra för dem, desto mindre än chansen att de kommer att göra det frivilligt i framtiden. Vi vet att varje gång som mutor, hot, straff, kritik och klander används för att påverka en människas beteende så minskar sannolikheten att det beteendet internaliseras som sund självreglering, dvs något som individen gör för att hen själv tycker att det är viktigt och i linje med de egna värderingarna. Så om vi vill att våra barn skall utveckla sunda och socialt önskvärda vanor kring beteenden som inte, i sig, är lockande att utföra, då måste vi avhålla oss från att använda de ”knep” som är effektiva på kort sikt.

Så hur gör man då, om man vill att ens barn skall utveckla långsiktigt goda vanor, må bra och fungera i vårt samhälle? Då finns det inga enkla knep som tydligt och steg för steg kan beskrivas i en bloggartikel eller post på Facebook eller Insta. Då finns det bara långsiktigt arbete i form av:

– relationsbyggande som skapar en tillit och vilja hos barnet att ta till sig av förälderns värderingar och praktiker
– en medvetenhet om den egna betydelsen som förebild
– en stor portion respekt för att varje barn är egen och unik människa

Lästips: Med känsla för barns självkänsla

Läs merInga kommentarer

Stöket i skolan: Många elever kan egentligen uppföra sig, men de vill inte!

Den senaste veckan har det pågått en intensiv debatt i sociala medier kring föräldrars ansvar för sina barn beteenden i skolan. Startskottet för debatten var ett satiriskt filmklipp där skådespelerskan Louise Nordahl spelade en lärare som uppmanade föräldrar ”att uppfostra sina söndercurlade jävla ungar till att bete sig som folk i skolan”. Den massiva, positiva, uppmärksamhet som klippet fått, både från föräldrar och pedagoger, tyder på en allmänt spridd uppfattning om att många barn som beter sig dåligt i skolan, gör det för att föräldrarna inte tagit sitt föräldraansvar och uppfostrat dem ordentligt.

Jag har funderat en hel del på vilka föreställningar som ligger bakom påståendet att barns dåliga uppförande i skolan beror på att föräldrarna inte tar ansvar för och uppfostrar sina barn. Jag har läst kommentarsfält och frågat runt och hittat två återkommande föreställningar: att föräldrar inte är tillräcklig tydliga med vad som gäller i skolan och att föräldrar inte ger barn tydliga konsekvenser när de beter sig illa i skolan.

Båda föreställningarna utgår från att barnet kan uppföra sig väl, men att hen

a) saknar information om vilket som är det önskade beteendet – förmodligen för att föräldrarna inte berättat det tillräckligt tydligt

eller

b) inte vill uppföra sig väl – förmodligen för att föräldrarna inte ”motiverat” barnet tillräckligt

Det första alternativet – att barn beter sig illa i skolan för att de inte vet vilket som är det önskade beteendet – har jag väldigt svårt att tro på. Min upplevelse är att barn som inte beter sig enligt normen i skolan översköljs av en ständig ström av beteendekorrigerande information från vuxet håll: ”Sitt still”, ”Det är inte okej att kalla någon för idiot”, ”Slåss inte”, ”Låt bli att pilla på mobilen”, ”Du får inte kasta boll inne, bara ute.” Så även om det skulle vara så att barnen som beter sig illa inte får information från föräldrarna, är de näppeligen okunniga om vilket som är det påbjudna beteendet i skolan.

Det andra alternativet då? Att barnet kan uppföra sig väl, men avstår från att göra det för att hen inte vill. Visa mig ett sådant barn, säger jag. Ett barn som egentligen kan uppföra sig väl, men som väljer att inte gör det.

* Nej, att du sett barnet uppföra sig väl vid ett eller ett par tillfällen är inte nog för att jag skall tro på påståendet att barnet är omotiverat och ”kan om hon vill”. En gång lyckades jag göra en volt på studsmattan, det betyder inte att jag alltid klarar det – även om jag verkligen vill.

* Nej, att andra barn klarar av att uppföra sig väl är inte heller nog. Barn är olika, som du säkert vet.

* Nej, att du tycker att barnet borde klara av att uppföra sig väl duger inte heller. Den uppfattningen säger en hel del om dina önskemål, men den säger faktiskt ingenting om barnets förmågor.

Jag går till mig själv. Det händer att jag beter mig illa. Att jag snäser, kallar andra fula saker, smäller i dörrar och skriker. Varje gång beror det på att jag känner mig överväldigad, att jag just då inte förmår hantera mina känslor på ett bättre sätt och lägga band på mitt beteende. Ingen gång beror det på att jag helt enkelt inte vill bete mig lämpligt.

Hur är det för dig? Har det någon gång hänt att du har betett dig illa? Att du snäst, kallat andra för fula saker, smällt i dörrar eller skrikit? Har det då berott på:

a) att du helt enkelt bara inte ville bete dig på ett passande sätt?

b) att du känt dig överväldigad och inte förmått bete dig på ett bättre sätt?

Tänk om barnen är som du och jag! Om de, när de uppför sig illa i skolan, gör det för att omgivningens krav överstiger deras förmågor. Att de blir stressade och överväldigade av att gång på gång inte kunna och klara det som de förväntas kunna och klara. Att det leder till att de inte förmår hålla ihop sig själva och uppföra sig väl.

Visa mig ett barn som kastar stolar i klassrummet, som kallar sina klasskamrater för dumma saker, som slåss och knuffas och som egentligen kan och förmår göra rätt – men ändå väljer att göra fel. Tills dess att motsatsen är bevisad kommer jag att fortsätta utgå från att barn gör rätt om de kan och förmår. Att inte utgå från det, tycker jag, uppriktigt sagt, tyder på en ganska unken barnsyn.

När du inte vet varför jag gör som jag gör, vill jag gärna att du tolkar mig välvilligt.
När jag inte vet varför du gör som du gör, antar jag att du vill att jag tolkar dig välvilligt?
Låt oss göra detsamma när det gäller våra barn.

Mer på samma tema:

Uppfostra era söndercurlade ungar till att bete sig som folk i skolan!
Någon jävla ordning och respekt måste man väl ändå kunna kräva av ungarna i skolan!?

Har du sett att jag, tillsammans med min kollega Sara Johansson, håller en kurs för pedagoger om krisstöd i förskola och skola? Du kan läsa mer om den här –> Tipsa gärna rektorn för ditt barns förskola eller skola!

Nyfiken på min bok? Du kan köpa den hos Adlibris och Bokus .

Läs mer25 Kommentarer